ekstrasellüler sıvı (extracellular fluid) mide ve bağırsak sıvıları, lenf sıvısı, plazma, serebrospinal likör gibi hücreler dışında bulunan sıvılar