ekstremite (extremitas; extremity) bir bütünden dışa doğru uzanan çıkıntıların şerbet kısımları; kolları ve bacakları tanımlayan kavram