ekstroversiyon (extroversion) içinin dışına çıkması; içyüzün dışyüze çıkarılması; bir bireyin tüm ilgisinin dış dünyaya yönelmesi, dışa dönüklük