ekstübasyon (extubation) önceden komilimi olan bir tüpün çıkarılması