eksüda (exudate) iltihap sırasında, kan da marlarından çıkarak doku aralıklarına ya da boşluklarına giren, serum, plazma lökosit gibi her türlü kan elemanının oluşturduğu küme; eksüdat