eksüdatif (exudative) eksüdasyon bulunan; eksüdasyonla karakterize