eksüdatif tüberküloz (exudative tuberculosis) tüberküloz hastalarının akciğerlerinde görülen değişik türden eksüdasyonlarla karakterize pnömoni