ekzersiz dispnesi (exertional dyspnea) fiziksel aktiviye sırasında oluşan solunum güçlüğü