ekzojen (exogenous; exogenic) vücut dışından gelen; dış etkenlerle oluşan