ekzokatafori (exocataphoria) görüş akslarının aşağı dışa doğru dönüklüğüyle karakterize göz kusuru