ekzokrin (exocrine) salgısını bir duktus ile dışına akıtan