elastik (elastic) gerilme, sıkışma ve burkulma gibi güçlerin etkisinden sonra eski haline dönebilen