elastin (elastin) normalde flcksibl ve elastik olan, kuruduğunda kolaylıkla parçalanan, sarı renkli bağ dokusunun ana mad¬desi