elektrik yanığı (electricity burn) alternatif akımın vücuda girdiği ve çıktığı deri alanlarında oluşan, makroskopik incelemede, giriş yerinde 1-4. derecelerde yanık ile karakterize, ortası çökük, kenarlar, kalkık ve zımbayla delinmiş izlenim veren, mikroskopik incelemede ise hücrelerin sitoplazmasında elektrolize bağl: dejenerasyonlar ve nekrozlar, bül oluşunu: ve epitel hücrelerinde ışınsal dizilmelerin görüldüğü güç iyileşen yara