elektroanaliz (electroanalysis) elektrik akımından yararlanılarak yapılan kimyasal analiz