elektroanaljezi (electroanalgesia) medulh spinalisin dorsal bölümündeki periferiN sinirlerin ağrısını elektrik akımı etkisiyle gidermek/azaltmak