elektroanestezi (electroanesthesia) elektro akımının etkisiyle elde edilen genel yada lokal anestezi