elektrodializ (eleetrodyalisis) elektrikst alan yaratılması ilkesinden yararlanararak yapılan dializ