elektrokoagulasyon (electrocoagulation) yüksek frekanslı elektri akımı kullanarak dokuların pıhtılaştınlması