elektrokortikografi (electrocorticagraphy) EEG aygıtı elektrotlarının direkt beyin korteksine tatbikiyle elde edilen EEG