elektrolit (electrolyte) solüsyon haline geldiğinde iyonlarına ayrılarak elektriksel etki kazanan madde