elektroliz (electrolysis) kimyasal çözeltilerin, içerisinden galvanik elektrik akımı geçirilerek parçalanması