elektron mikroskopu (electron microscope) objelerin ileri derecede ayrıntılı incelenmesi için yüzeylerine elektron bombardımanı yapılmak suretiyle görüntü alınabilen mikroskop