element (element) birşeyin yapı taşı; kimyada, atomlardan yapılı olan, daha alt bir düzeye indirgenemeyen en basit madde