elevasyon (elevation) yükselme; çevresine oranla daha yükseğe çıkma