eliminasyon (elimination) giderme; çıkarma; ekarte etme