elüsyon (elution) kimyada, bir maddenin absorbe edildiği ortamdan yıkanarak alınması/uzaklaştırılması