embriyektomi (Embryectomy) dış gebelikte embriyonun eksize edilerek çıkarılması