embriyo (embryo) cenine, fertilizasyondan sonraki gelişme döneminin 2-8. haftalar arasındaki diliminde verilen ad; döllenmiş yumurtanın 2. ay sonuna kadar olan dönemi; ayrıca bkz fetüs