embriyoskop (embryoseope) uterus içerisindeki embriyoyu incelemek amacıyla kullanılan araç