embriyoskopi (embryoscopy) uterus içerisindeki embriyoyu embriyoskopla inceleniş: işlemi