emigrasyon (emigration) lökositlcrin damar duvarını aşarak iltihap odağına doğru hareketlenmeleri; göç; yer değiştirme