emigrasyon belirtisi (emigration sign) paranoya hastalarının, perseküte oldukları kişi(ler)den uzaklaşmak için semt şehir ülke değiştirme şeklindeki davranışları