enamelom (enameloma) çok köklü dişlerin kök bifurkasyon yerlerinde, tek köklü dişlerin köleye yakın bölümünde görülen küre şeklindeki mine dokusu; mine incisi