endemi (endemia) bir toplumda ya da coğrafi bölgede her zaman rastlabilen