endemik (endemie) bir toplumda ya da coğrafi bölgede her zaman için görülebilen hastalıkları niteleyen tanımlama