endiferan (indifferent) kararsız; belirgin bir seçimi olmayan