endoepidermal (endoepidermal) deri içerisinde bulunan