endojen siklus (endogenous eyele) bir parazitin konakçıda geçirdiği dönemi ve evreleri niteleyen tanım