endokardit (endocarditis) diş çekimini izleyen bakteriemi, ürolojik cerrahi girişimler, damariçi uyuşturucu alımı, infekte dokulara uygulanan cerrahi girişimler sırasında gelişen, ateş, kas/eklem ağrıları, halsizlik, sistemik embolizme bağlı serebral embolizm/akciğer embolizmi, kalp yetmezliği tablosu, taşikardi, splenomegali, deri/mukoza ve gözdibi kanamaları, çomak parmaklar, cafeaulait gibi bulguların izlendiği, kalbin içzarı olan endokardın ve özellikle kalp kapakçıklarının eksüdatif ya da proliferatif iltihapları; ayrıca bkz romatizmal endokardit