endokrin hipertansiyon (endocrine hypertersion) sürrenal bezinin korteks ve medulla tümörlerinde, korteks hiperplazilerind. ortaya çıkan hipertansiyon