endometrium hiperplazisi (endometrial hyperplasia) progestron hormonun etkisiyle endometriumda meydana gelen kalınlaşma ve lumenlerde genişleme