insanların, hayvanların ve bitkilerin, diğer bir deyimle yaşayan tüm yaratıkların en küçük yapı parçası, yapı elemanı hücre'dir. Hücre, sözcüğü aslında Arapça bir kelimedir ve küçük bir oda veya odacık demektir. Böylece tüm canlı yaratıkların vücud yapısını hücreler oluşturur.
Hücre toplulukları bir araya gelerek dokuları, dokular da birleşerek organları ve sonunda bunlar da toplu bir komşuluk halinde insan vücudunu oluşturur. Mikroskop altında büyütülerek bir doku parçasına bakıldığında tıpkı petek balı gibi hücrelerin yan yana yer aldıkları görülür.