Hücrelerin büyüklüğü çok değişiktir ve tüm hücreler aynı büyüklükte değildirler. Genellikle, hücrelerin büyük bir kısmı ancak mikroskop altında görülebilirler. (Bununla beraber gözle görüleblen ve elle tutulabilen tek ve büyük hücreler de vardır, öme'ğıin, büyük ve güçlü bir mikroskop ile ancak görülebilen bir bakteri (mikrop) da tek bir hücredir, kuş yumurtası, tavuk yumurtası da tek birer hücredirler. Hücrelerin büyüklüğü bulundukları dokuya, şartlara ve görevlerine göre değişirler.
Görünüşe aldanaralk ve brr çok kişilerin sandıklan gibi büyük hayvanların yapı hücreleri, küçük hayvanların yapı hücrelerinden daha büyük değildirler, örneğin, büyük bir hayvan olan filin hücrelerinin görülmesi ve incelenmesi, fareye ait hücrelerin görülmesi ve incelenmesinden daha kolay değildir. Her iki hayvana ait hücreler ve onların oluşturduğu dokular ancak mikroskop altında incelenebilir