Hücrelerin şekillerine gelince: Hücrelerin şekilleri de, büyüklükleri gibi, çok değişiklikler gösterirler. Böylece, bütün hücreler aynı şekilde değildirler.
Hücreler, yumurta biçiminde oval, top gibi yuvarlak, tavla zarı gibi dörtgen, boru gibi silindrik şekillerinde olabildikleri gibi açıklanması güç ve değişik şekillerde de görülmektedirler. Şu halde, gerek insanlarda ve gerekse hayvanlarda hücreler değişik büyüklüklerde ve değişik tiplerdedirler.
Hücrelerin büyüklükleri ve şekilleri ne olursa olsun, bu farkları görünüşlerine karşın bütün hücrelerin ortak bir temel yapı planına sahip oldukları kesindir.
Her hücrenin ZARI, SİTOPLAZMA'sı ve ÇEKİRDEĞİ vardır.
Her hücre, büyüklüğü veya şekli ne olursa olsun, bir zarla örtülüdür veya kaplıdır, örneğin, tavuk yumurtasının dış beyaz kabuğu gibi. Her hücrenin içinde koyu bir sıvı vardır. Buna sitoplazma denir. Tavuk yumurtasının akı gibi. Bu sıvı içinde protein, karbon hidrat ve madenler gibi besin maddeleri bulunur ve hücrenin yaşamını sağlar. Bu koyu sıvının yani sitoplazma'nın içinde bir de, değişik büyüklüklerde çekirdek denilen top şeklinde yuvarlak bir cisim bulunur. Tavuk yumurtasının içindeki sarı cisim gibi. Bazen aynı hücrenin içindeki stiplazma da birden fazla çekirdeğin bulunduğu da görülmektedir. Her çekirdeğin içinde hücrenin cinsine ve görevine öz, özellikler bulunur. Hemen hemen tüm çekirdeklerin içinde bir veya bir kaç tane çekirdekçik bulunur.