endomyokardial fibrozis (endomyocardial fibrosis) sıklıkla Afrika'da görülen, nedeni bilinmeyen, sol ventrikülde hipertrofik kardiomyopatiyle birlikte, endokardda lumeni daraltabilecek ve konjestif kalp yetmezliğine neden olan bağ dokusu artışı