endonöral (endoncural) sinir içerisinde yerleşen; sinir içine ait