endoperikardial (endopericardial) perikard ve endokardı birlikte ilgilendiren