endosalpinks (endosalpinx) uterus tüplerinin içyüzünü döşeyen mukoza