endoserviks (endocervic) uterus serviksini döşeyen mukoza; uterus serviksinin uterus kavitesiyle birleştiği son bölümü